Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Okuma Metni Etkinlikleri 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Okuma Metni Etkinlikleri 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı

Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Okuma Metni Etkinlikleri 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı

ASIMIN NESLİ KİTAP DOSTUDUR

Yemek içmek bedenin, okumak da beynin gıdasıdır. Okumak beyne canlılık kazandıran en etkili egzersizdir. (…)

Sağlam düşünmek, sağlıklı karar vermek, selim bir kalbe sahip olmak için okumalıyız. Neyi, ne zaman, nasıl okuyacağımızı bilmeli, kitapla bağımızı yakın tutmalıyız. (…)

Her okuma bir amaca yöneliktir. Okumanın amacı beyni düşünceye sevk etmektir. Anlamadan okunan kitap okunmamış sayılır. (…)

İnsan anlayarak okumalıdır. Her metnin bir anlamı vardır. (…) Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinde kelimeler gerçek anlamlarının dı­şında daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Bu yüzden sanat metin­lerini anlayarak okumak öğretici metinlerden daha zordur.

 

Ancak bu metinler, insanların iç dünyalarını daha iyi tanıtır bize. (…)

Okuyan insan dik durur, hakikati savunur. (…) Gerçekle yalanı ayırt eder. Oku­yanı bilgisi, inancı ve aklı dışında kimse yönlendiremez. (…)

Akif’in boşa geçirecek zamanı yoktu. O ya okurdu ya okuturdu; ya yürürdü ya da sizi de birlikte yürütürdü. (…)

Akif için cehalet bir tür hastalıktı. Toplum ancak okuyarak cehaletten uzaklaşabilirdi. Bu yüzden Akif, gençlerin sistemli okumasını ve kendilerini yetiştirmelerini isterdi. (…) Akif, kalkınmanın cehaletin yenilmesiyle mümkün olacağına inanırdı. İl­kokul sıralarından başlayarak ilme, fenne ve sanata adım atılmasını isterdi. (…)

Genç dostum Asım, güneş dünya için neyse kitap da senin için odur. Kitaplar geçmişin birikimini günümüze taşır. Kitaplar asla vefasızlık etmez. (…) Okumak soylu bir davranıştır, sana da yakışan budur. (…) Sadece gözünle değil beynini ve gönlünü işin içine katarak oku. İşte o zaman yarınımız dünden daha güzel olacak, buna imanım, sana güvenim tamdır. Kitapla bağını asla koparma…

Aziz ERDOĞAN (Kısaltılmıştır.)

4.sınıf Türkçe ders kitabı etkinlikleri Asım’ın Nesli kitap Dostudur metni etkinliklerini birlikte yapalım.

Facebook Yorumlar