Gelecekte seçmek istediğiniz bir mesleğin çalışanı ile karşılaşsaydınız ona mesleği ile ilgili neler sorardınız