Warning: file(http://www.altinoktaonalti.com/catchmeifyoucan.txt): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/guzelguzelsoz/public_html/wp-content/themes/modaportalplus/functions.php on line 37

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/guzelguzelsoz/public_html/wp-content/themes/modaportalplus/functions.php on line 39

AÇLIK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

AÇLIK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

AÇLIKLA İLGİLİ ATASÖZLERİ

 

Aç anansa da kaç atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç olan kişinin yakin çevresine bile zararı dokunur.

Yorum: Aç insana yardım etmeli, onu topluma kazandırmalıyız.

 Aç dışarı, çıplak içeri kaçar atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kimse, evde bir şey bulunmadığı için ihtiyaçlarını dışarıdan karşılama yoluna gider. Çıplak da üşür, utanır ve evden çıkmaz.

Yorum: İnsanlar, durum ve koşullara göre davranış sergilerler.

Aç elini kora sokar atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç insan, en tehlikeli şeyleri bile göze alır ve açlığını gidermeye çalışır.

Yorum: Açlığın insana yaptıramayacağı davranış yoktur.

Aç esner, tok geğirir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç mide, insanı esnetir. Tok o|an da yediklerini sindirmek için geğirir.

Yorum: Herkes durumunun gerektirdiği biçimde davranır.

Aç gezmekten tok ölmek yeğdir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Açlık insanları kötümser yapar, yaşama küstürür.

Yorum: İnsanları aç ve yoksul bırakıp yaşama sevincini yok etmemeliyiz.

Aç ile dost olayım diyen, peşinen karnını doyursun atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç biriyle arkadaşlık yapmak için onu doyurmak gerekir.

Yorum: Sıkıntı içindekilerle arkadaşlık edebilmemiz, ona yardım ederken sıkıntıya

düşmemek için önlem almamıza bağlıdır.

Aç ile eceli gelen söyleşir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç insan, kamını doyurmak için gerekirse karşısındakini Öldürebilir. Yorum: Bir şeyi yapmak zorunda olan kişi, başına büyük belalar açabilir.

Aç katık, uyku yastık istemez atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç insan, kamını doyuracak kuru ekmekle bile yetinir. Uykusuz kişi ise ayakta uyur. Yorum: Zorunlu olan ihtiyaçlarda, az olanla da yetinilebilir.

 

Aç kendini aslana vurur./ Aç kılıca sarılır./ Aç, kiminle olsa savaşır atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç insan her tehlikeyi göze alır, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yorum: Aç insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı

Aç, fakir kimseler karınlarım doyurmak için her çareye başvurur. Açlık kişiye her şeyi yaptırır. Hatta kanunlara karşı gelir, kötü yollara sürükler. Bu sebeple toplumun gelir dengesi orantılı olmalıdır.

Aç kurt aslana saldırır atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kurt, aslanın ağzında gördüğü yiyeceği bile canı pahasına almaya çalışır. Yorum: Açlık, insanları büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakır.

Aç kurt bile komşusuna dalmaz atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kurt bile komşu hayvanlara saldırmaz.

Yorum: Çevremize karşı saygılı olmalıyız.

Aç kurt yavrusunu yer atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kurt, yavrusuna bile kötülük yapar.

Yorum: Aç olan kimse, en yakınlarına bile kötülük yapmayı düşünür ve yapar.

 

Aç mısın, soğuk su iç atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç olanla kimse uğraşmaz, ölümle baş başa bırakır.

Yorum: Açlara, yoksullara yardım edilmelidir.

 

Aç ne yemez, tok ne demez atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kimse, bulduğu şeyin niteliğine bakmaksızın yer. Tok ve varlıklı kimseler ise bunları kınar, alaya alırlar.

Yorum: Yokluk içindeki kimselerin yaşantısını kınamamalıyız.

 Aç ölmez, benzi sararır atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Yokluk insanı belki öldürmez ama büyük sıkıntılar içinde bırakır. Yorum: Elimizden geldiğince açlık ve yoksullukla savaşıp durumumuzu düzeltmeliyiz.

 

 Aç, tokun yüzüne bakmakla doymaz atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Açın, tokun yanında durmak ve onu izlemekle kamı doymaz.

Yorum: Aç ve yoksul insanların sorunlarıyla ilgilenip onlara yardımcı olmalıyız.

 

Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyumamış atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Açlığın yarattığı sıkıntı, yalnızca doymakla önlenebilir. Yorum: Kişinin geçim sıkıntıları, ancak geçim kaynakları yaratılarak çözülebilir.

Aça kazan astırma, donmuşa od yaktırma atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Yiyecek kazanını görmek, aça çok dokunur. Donmuş kimsenin donu da ateşle çözülmez, çok tehlikelidir. Yorum: Birtakım zorluklar uygun yol ve yöntemlerle çözülür.

 

Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kimse, ekmeğine katık aramaz. Yorum: Aç kimse, önüne konan her yiyeceği seçmeden yer.

   Açı söyletme, toku depretme atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç olan ağzına geleni düşünmeden söyler. Tok ise engel olmazsan hep kendi çıkarına çalışır. Yorum: Aç ile tok arasında toplumsal bir denge kurulmalı. Bu yapılmazsa, ikisi de huzursuzluk kaynağı olur.

  Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: İhtiyaç duyduğu şeyi istemesini bilen, çekinmeden isteyen aç kalmaz, Yorum: Gözü açık, işini bilen ve becerikli kimseler aç kalmazlar.

Açın amanı olmaz, tokun imanı atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç, kamını doyurmak uğruna acımasız davranır, tok ise zaten acımasızdır.

Yorum: Toplumsal dengesizlik, insanları birbirine karşı acımasız yapar.

Açın gözü ekmek teknesindedir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kimse, kamını doyurmaktan başka bir şey düşünemez.

Yorum: Toplumsal gelişmeyi sağlayabilmek için, önce bireylerin doygun olmaları gerekir.

Açın halini tok, sayrının (hastanın) halini sağ bilmez atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aynı duyguları yaşamadıkları için tok açın, sağlıklı insan da hastanın durumunu anlayamaz. Yorum: Aynı koşullarda yaşamayan insanlar, birbirlerini anlayamazlar.

Açın imanı olmaz atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç, kamını doyurabilmek için her türlü kötülüğü yapma eğilimindedir.

Yorum: Açlık içinde kıvrananlara yardımcı olmalı ve kendi hâllerine bırakmamalıyız. Bunu, günlük olanaklar yaratarak değil, yaşamlarını sürdürebilecekleri iş olanaktan yaratarak sağlamalıyız.

 

Açın kamında (koynunda) ekmek durmaz atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç olan kimse ekmek bulamaz ki saklasın.

Yorum: Bir şeyin yokluğunu çekenler, o şeyden çok bulunduramazlar.

 

Açından ölmüş yok, tokundan ölmüş çok atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç bulur buluşturur, bir biçimde kamını doyurur, geçimini sağlar. Varlıktılar ise şımarık, uçarı ve çıkarcı olduktan için düşman sahibi olur ve bunun bedelini yaşamlarıyla ödeyebilirler.

Yorum: Yoksulların kendilerini avutmak için söyledikleri bir sözdür. Açlıkla savaşılmalıdır.

 

Açlık sofuluğu bozar atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Açlık, dindar kişilere bile dinin kabul etmediği şeyleri yaptırır.

Yorum: Açlık çok iyi, dürüst kişilere bile kötü şeyler yaptırır.

 

Açlıkla tokluğun arası yarım ekmek atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Açların bulduklarıyla yetinmeleri, açgözlü olmamaları gerekir.

Yorum: Çoğu bulamayanlar, yoklukla savaşmak ve geçimlerini sağlamalıdırlar.

 

 Açlıkta darı ekmeği helvadan ala gelir atasözünün anlamı

Gerçek Anlam: Aç kimse yiyeceğin cinsine, kalitesine bakmaz.

Yorum: Yoksul kimseler, ihtiyaç duydukları şeylerin cinsine, kalitesine bakmazlar.

Açlık ile İlgili Sözler

AÇLIK SÖZLERİ

AÇLARLA İLGİLİ ATASÖZLERİ

 

Facebook Yorumlar