24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA YAZI ŞİİR

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA YAZI ŞİİR
BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR 16 Kasım 2016 322 defa okundu 0 yorum

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

 

11 Kasım 1928 yılında Bakanlar Kurulunun kabul ettiği bir kararnameyle “Millet Mektebi Teşkilatı” kurulmuştur. Başkanlığına da 24 Kasım günü Mustafa Kemal getirilmiştir.

24 Kasım, 1981 yılından beri Atatürk’ün Millet Mektepleri başkanlığını kabul ettiği gün Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Haftanın amacı: Öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini vurgulamak; öğretmenler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmek; emekli öğretmenleri saygıyla anmak; göreve yeni başlayan öğretmenlerde, görev bilincini ve yüceliğini uyandırmaktır.

Mustafa Kemal, Türk ulusunu çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmak için birçok alanda devrim yaptı. Yaptığı devrimleri hayata geçirmeleri için öğretmenlere büyük görevler verdi. “Öğretmenler! Yeni kuşağı, Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin ustalık ve özverinizin ölçüsüyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet düşünce, beden ve bilgi yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekle yetiştirmek sizin elinizdedir.” Atatürk’ün bu sözleri öğretmenleri onurlandırdı. Onlara yılmadan çalışma azmi verdi.

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜYLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Babam, bana sonu olan bir yaşam verdi; öğretmenim ise sonsuz bir manevi yaşam bağışladı. Büyük İskender

Öğretmenin görevi; öğrencilerden her birinin iyi yetilerini bulup geliştirmeye çalışmaktır. Satıderson

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer kişileridir. Atatürk

Dünyada her şeye değer bilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. Socratts

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜYLE İLGİLİ ŞİİRLER

 

OKUL VE ÖĞRETMEN

-Okullar açılırken-

Okul bir Kâbe’dir, öğretmen ışık,

Yüreğim onların aşkıyla vurur…

Olmuşum onlara ezelden âşık,

Onlardan gelir hep duyduğum gurur.

Öpüp öğretmenin nurlu elinden,

Tavaf et arkadaş, sen de okulunu!…

Aşmayan ömründe bir köy belinden,

Olamaz bu yurdun kölesi, kulu!.,.

Bizi yetiştiren onlardır, onlar,

Nurlanır onlardan gökteki hilal…

Şu büyük gerçeği biliyor milyonlar:

Onların eseri Mustafa Kemal!…

Koşalım okula haydin çocuklar,

Öğretmen bizleri bekliyor orda…

Aydınlık içinde kalsın ufuklar,

Biz de birer güneş olalım yurda…

Cemal

 

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,

Nura doğru can atan Türk oğluyuz.

Yeryüzünde yoktur olmaz Türk’e denk,

Korku bilmez soyumuz.

Candan açtık cehle karşı bir savaş,

Ey bu yolda and için genç arkadaş.

Öğren, öğret hakkı halka gürle, coş,

Durma durma koş.

Şanlı yurdum her bucağın şanla dolsun,

Yurdum seni yüceltmeye andlar olsun.

İsmail Hikmet

 

İYİ BİR ÖĞRETMEN

İyi bir öğretmen, önce davranışıyla tutarlı, olgun ve dengeli bir kişi olmalıdır. Tepkileri çocuklar için anlaşılmaz ve şaşırtıcı olmamalıdır. Esnekliği ve hoşgörüsü olmalıdır. Korkutma ve dayağa başvurma gereğini duymadan, sınıfta düzeni sağlayabilmelidir. Kendi kişiliği, özellikleri ve öğretim becerisiyle çocuktaki ilgiyi canlı tutabilmelidir.

Bilgi aktan bir insan olmaktan öteye, çocuğun öğrenmesine, araştırmasına ve incelemesine kılavuzluk eden bir kişi olmalıdır. Sınıfta, demokratik bir çalışma ve ilişki ortamı yaratmalıdır. Sorumluluklar vererek öğrencilerin de kendi kendilerini denetleme yeteneğini geliştirebilmelidir. Sınıfta öz yönetime önem vermelidir. Çocukları, edilgin olarak bilgi alan öğrenciler gibi görmemeli, onlarla verimli bir iletişim kurabilmelidir.

Öğretmen öğrencilerini yetenek ve kişilik özellikleriyle ayrı ayrı tanıyabilmeli, öğretimlerini kişisel olarak, olanak ölçüsünde düzenleyebilmelidir. Eksiklerini ve başarısız yönlerini vurgulamak yerine, başarılarını öne alıp yüreklendirmelidir.

İyi öğretmen her şeyden önce ruh sağlığının, eğitimin ayrılmaz parçası olduğunu kavramış kişidir. Bu bakımdan iyi bir öğretmen sınıftaki öğrencilerini kıyasıya bir yarışmaya itmez. Sınıfında bir iki öğrenciyi, en çalışkan, en beğenilen, “gözde öğrenci” diye seçip, çocukların erişemeyeceği bir örnek olarak ikide bir öne sürmez. Başarısız öğrencileri de destekler ve gelişme gördükçe övgüsünü esirgemez. Öğrencileri birbirleriyle açıktan karşılaştırmanın sakıncalı olduğunu bilir. Öğrencinin başarısızlık nedenleri üzerinde durup düşünür, araştırır ve aile ile işbirliği yapar.

Yukarıda sayılan nitelikleri taşıyan aydın bir öğretmenin başarısız olması düşünülemez. Biçime, nota, ezbere önem veren öğretmenler, kısa sürede başarılı görünebilirler. Ancak öğrettikleri hiçbir işe yaramaz. Öğrenmeyi gittikçe gelişen bir ilgi olarak ayakta tutamazlar. Araştırıcı ve yaratıcılığa doğru gelişen bir öğrenme şevkini ve sevgisini veremezler. Bu sebeple bir öğretmenin başarısı, o sınıfın aldığı not ortalaması ile ölçülememelidir.

Hoşgörülü bir öğretmenin sınıfı her zaman en sessiz, en düzenli bir yer değildir. Yaramazlık, hareketlilik ve gürültü vardır. Ancak bu ortamdan alınacak ürün daha bereketli ve daha dayanıklı olur.

Sınıfta avaz avaz bağıran, çocukları sıra dayağına çeken öğretmen kendi güçsüzlüğünü, güvensizliğini ortaya koymaktan öteye gidemez.

 

Prof. Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Facebook Yorumlar