Warning: file(http://www.altinoktaonalti.com/catchmeifyoucan.txt): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/guzelguzelsoz/public_html/wp-content/themes/modaportalplus/functions.php on line 37

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/guzelguzelsoz/public_html/wp-content/themes/modaportalplus/functions.php on line 39

TÜRK DİL BAYRAMI

TÜRK DİL BAYRAMI
BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR 25 Eylül 2016 585 defa okundu 0 yorum

TÜRK DİL BAYRAMI (26 EYLÜL)

DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ YAZI

“Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, bilinçli işlensin.” Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk; “Ulus olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk ulusundanım diyen bir insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.” görüşünden yola çıkarak Arap alfabesini kaldırdı. 3 Kasım 1928’de yeni Türk alfabesi resmen yürürlüğe girdi.
Mustafa Kemal, Türkçenin özleştirilmesi, dilbilgisinin ve sözlüğünün hazırlanması için 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu kurdu. Dil konusu toplumu ilgilendirdiğinden, Kurultay çalışmalarına (26 Eylül, Dolmabahçe Sarayı) Mustafa Kemal, bakanlar, milletvekilleri, öğretim üyeleri, öğretmenler, yazarlar, dilciler ve halk temsilcileri katıldılar. Görüşmeleri izleyip, düşüncelerini belirttiler. Alınan karar şuydu: “Türk dilinin öz güzelliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında hak ettiği yüksekliğe eriştirmek.”
Birinci Türk Dil Kurııltayı’nın toplandığı gün olan 26 Eylül, Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir.
Türk Dil Kurumu bir dernek olarak çalışmalarını Ankara’da sürdürdü. Mustafa Kemal zaman zaman derneğin çalışmalarına katılarak başkanlık etti. Ölmeden önce parasını bu derneğe bağışladı.
TDK, maddi ve manevi olarak aldığı bu destekle başarılı çalışmalar yaptı. Dilimizdeki yabancı kökenli sözcükler atıldı. Yerlerine yeni Türkçe sözcükler türetildi. Halk ağzından derlemeler yapılarak, eski metinler taranarak dilimizin zenginleşmesi sağlandı. Türkçe ile ilgili önemli bilimsel araştırmalar yayımlandı. Yazım birliği sağlanarak, yazımdaki kargaşaya son verildi. Dilin arındırılmasıyla, yazı ve konuşma dili arasındaki çelişki sona erdi. Aydınlarla halk arasındaki anlaşma güçlüğü ortadan kalktı.
Türk Dil Kurumu’nun en büyük başarısı, anadilini sevme, koruma ve geliştirme bilincini topluma aşılamış olmasıdır.
İslam dini Türkler arasında yaygınlaşınca dilimiz, Arapça ve Farsça’dan oldukça etkilenmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı olan OsmanlIca doğmuştur. Halk tabakası ve aydınlar Türkçeyi bir kenara bırakıp, OsmanlIca konuşmaya başlamıştı. Bunun üzerine Karaman Beyi, Karamanoğlu Mehmet Bey, yayınladığı bir fermanla, “Bundan geru dergahta, bergahta, çarşıda, pazarda Türkçeden başka dil konuşulmayacaktır” buyruğunu vererek, Türk dilini bilinçli bir şekilde korumaya çalışmıştır. Fakat dilimiz üzerindeki bu etki devam etmiştir. Türkçenin sadeleştiril-
mesi, yeniden öz Türkçeye dönülmesi için yazarlarımızdan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem büyük mücadele vermişlerdir.
12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal’in kurduğu Türk Dil Kurumu, dilimizi yabancı dillerin etkisinden kurtarma çalışmalarına başlamıştır ve günümüzde de bu görevini sürdürmektedir.
Bir dilin zenginliği, o dildeki sözcük sayısının çokluğu, her türlü bilim, sanat ve gelişme ile ilgili kavramları karşılayacak sözcüklerin bulunmasıyla ölçülür. Bugünkü Türk- çemiz Arapça ve Farsça’nın etkisini üzerinden atmış olmasına rağmen, Batı dillerinin etkisi dilimizde görülmektedir. Her geçen gün basın ve yayın organlarında yabancı sözcük ve terimler kullanılmaktadır. İnsanlarımız bilgili olduklarını ortaya koymak için, yabancı sözcükleri konuşmalarında, yazılarında sık sık kullanmaktadırlar.
Yeniden cumhuriyet öncesine dönmemek için, bu olumsuz gelişmelere dur diyebilmeliyiz.

DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Atatürk

Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtaracaktır. Atatürk

Türkçenin çekilmediği yerler vatandır, ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar, vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir.Yahya Kemal Beyatlı

Türk dilini incelerken, insan zekâsının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz. Max Müller
Bana kusursuz, eksiksiz bir dil ver, sana büyük bir ulus yaratayım. Leibniz

DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ALFABE

A ile başlar Atatürk’ü yazarım ilk önce
Alfabe B ile Başlarken en güzel işime
C ile Cumhuriyetçiyim kökten çiçeğe
Ç ile Çocuklar derim geçerim tahta başına
D ile Devrimin toplarını doğrulturum
E ile Eski duvarların üzerine…
F ile Fırınlarda kırmızı gül ekmekler
G ile Gariplere, yoksullara dağıtmaya
I ile Ilık güneşin eşitliğini
İ ile İnsanların gözlerindeki menekşeye
H ile Halk yanında halk şenliği günlere
J ile Japon işi fenerlerle o bayrama
K ile Kalemimle ak kâğıda yazarak
L ile Limanlarda gemilerin bordasına kazıyarak
M ile Mor menekşe yaprağına işleyerek
O ile Obalarda ateşlerin alazına Ö ile
Özgürlüğün kendisini yazarım hepsine
P ile Paranın girilir çıkılmaz sokağından
R ile Resmi giyinmiş soğuk kişilerden
S ile Sersemliğin kalabalık dükkânından
Ş ile Şarkıların alaturka aşkından T ile
Turşu fıçısı ilkelerden U ile
Uzaklaşır giderim uzay dışına…
Ü ile Üzümlerini devşirip Diyanizos’un
V ile Varolmanın güz sarhoşluğunda
Y ile Yeryüzü destanına bin şükür Z ile Zor olan her işi selamlarım.
Ceyhun Atuf KANSU

BENİM DİLİM

Pınarlardan ses almış,
Rüzgârdan nefes almış,
Gözyaşıyla yoğrulmuş;
Bir şarkı benim dilim.
Anlamı derin, engin,
Her sözü tatlı, serin,
Benzeri yok Türkçe’nin;
Bir ezgi benim dilimi
Ne ağıtlar yakıyor,
Bir su gibi akıyor,
Yürekte bırakıyor,
Bir sevgi, benim dilim.
Ulusumun bağıdır,
Elemimi dağıtır,
Yüce birlik yaratır.
Bir ülke benim dilim!
Melahat SEZENER

TÜRKÇEMİZ

Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum Türkçe’ni geliştir.
Dilimiz öyle güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akan sularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım isteri
önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçe’mizde
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at!
Bak, devrim ne güzel!
Barış, ne güzel!
Dayanışma, özgürlük…
Hele bağımsızlık!
En güzeli sevgi!
Sev Türkçe’ni çocuğum,
Dilini sevenleri sev!
Rıfat İLGAZ

ATATÜRK DER Kİ…

Türk ulusunun dili Türkçe- dir. Türk dili, dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onıiri için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ülusu, geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, anılarının, çıkarlarının, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk ulusunun kalbidir, zihnidir.
Öyle istiyorum ki, Türk dili, bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

“Küreselleşmeye doğru gidilirken bir veya birkaç dil, dünya dili olarak kullanılacaktır. Öteki diller belki de unutulacaktır. Dilimizin unutulan diller arasında olmaması için neler yapılabilir? Veya gerçekte küreselleşme öteki dilleri, kültürleri unutturabilir mi?” konusunu araşünnız.

 

DİL BAYRAMI

TÜRK DİL BAYRAMI İLE İLGİLİ YAZI VE ŞİİRLER

Facebook Yorumlar