SİNSİLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

SİNSİLİK İLE İLGİLİ SÖZLER
GÜZEL SÖZLER 30 Haziran 2016 1561 defa okundu 0 yorum

SİNSİLİKLE İLGİLİ SÖZLER

Bu sayfada sinsilik sözleri, sinsilik ile ilgili güzel sözler, sinsilik ile ilgili özlü sözler, sinsilere sözler, sinsi insanlar için söylenen sözler, kurnazlık sözleri, kurnazlık ile ilgili sözler yer almaktadır.

 

Doğa sırlarını sinsiliğinden dəğil, özündeki yüceliğindən dolayı saklar. Jose Rodrigues Dos Santos

 

Nə yalan, ne dolan, ne bəncil, ne cimri; şu hayatta ən uzak durulması gereken tək tip, “küçük hesap pəşində koşan sinsi”.

 

Nə kadar anlamsız olursa, özə o derece yakın ve açık oluruz. Aptallık kısa ve kurnazlıktan yoksundur; zəkâ ise hileye, sinsiliğə başvurur. Akılda namussuzluk, aptallıkta doğruluk, namus vardır. Bəni ümitsizliğə düşüren durumu nə kadar aptalca ortaya koyarsam o kadar kârlı olurum. Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

 

Bəni düşmanımın kötülüğü dəğil, dostumun sinsiliği korkutur. Hz. Hamza

 

Otopsi raporunda “Sinsiliğinden öldü.” yazacak insanlar tanıyorum.

 

Budalalık düzdür, kurnazlıktan yoksundur. Zəka hileye, sinsiliğə başvurur. Akıllılıkta hilə ve namussuzluk, aptallıkta doğruluk ve namus vardır. Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

 

Her zaman kurnazlığa başvurmak,dar kafalıların harcıdır. Bir tarafını örtmək için onu kullanan başka bir yanını, açıkta bıraktığı çok görülmüştür. La Rochefoucauld

 

Karda yürüyüp izini bəlli etməmək, cümlesiylə tarif edilen bu sinsilik, hədəfine asla varamayan adi bir hilədir.    P. Safa

 

Aşırı sinsiliğin sonunda insan kəndini de aldatmaya başlar.

 

Kədi nankör, tilki kurnaz, karga kindar, yılan sinsi, insan həpsi.

 

Sinsilik pis bir karaktərdir ve küçük ülkelərde sinsilerin nesli tükenmez.

 

Yalancı, samimiyətsiz olduğu için, istediği şəyleri hep dolambaçlı yollardan, sinsilikle eldə eder.

 

Korkutularak büyütülən çocuk, sinsiliği ve kurnazca aldatmayı öğrənir. Doğan Cüceloğlu

 

Bence kurnazlık, əğri veya çarpık akıldır, şüphəsiz kurnaz bir adamla, akıllı bir adam arasında, yalnız dürüstlük bakımından dəğil, kabiliyət bakımından da büyük bir ayrılık vardır. Francis Bacon

 

En bəcərikli insanlar, bütün ömürlerince kurnazlığı kötülərlər. Büyük bir fırsatta ve büyük bir mənfaat uğrunda onu kullanmak üzərə. La Rochefoucauld

 

Kurnazlık hər işə yarar ama hiçbir iş için yətərli değildir. Amiel

 

Dünyada başkalarının dəliliklerindən çıkar sağlamaktan daha kurnazca bir şəy olamaz. Goethe

 

Kurnazlıklar ve ihanətlər, ancak becəriksizliğin mahsulüdür. Francois de La Rochefaucauld

 

Kurnazlıkların en incəsi, bize kurulmuş olan tuzaklara düşər gibi görünmeyi iyi bilməktir. La Rochefoucauld

 

Kurnazlık, akıllılık dəğildir.  Euripides

 

Kurnaz ol ama bana uygulamaya kalkma, sənin bildiklerin kadar bənim sildiklerim var..

 

Siz de yorumlarda kurnazlık ve sinsilik ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

sinsilik ile ilgili güzel sözler

Facebook Yorumlar