İNSANLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

İNSANLAR İLE İLGİLİ SÖZLER
GÜZEL SÖZLER 30 Mayıs 2016 429 defa okundu 0 yorum

İyi İnsan İle İlgili Sözler

Bu sayfada insan olmakla ilgili sözler, insan üzerine sözler, insanla ilgili sözler, insanlar ile ilgili anlamlı sözler  yer almaktadır.

 

 • İnsanoğlu korkan yaratıktır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 
 • Herkes az çok bir ya da bırkaç insanın yüzünden kötüdür. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 

 • İnsanlar da kuyuya benzer, içIerinde boğulabiliriz.(Ahmet Hamdi Tanpınar)

 

 
 • İnsan, «Ne ise o oIma»yı reddeden tek yaratıktır. (Albert Camus)

 

 
 • İnsan, doğanın en çeIimsiz kamışıdır. (Andre Maurois)

 

 
 • Hiçbir insana rastIamadım ki, onda öğrenilecek bır şey olmasın. (Alîred de Vigny)

 

 
 • İnsan, boşluğa atıIan bır oktur. Arthur Koestler

 

 
 • Yeryüzünde iki çeşit insan vardır: Birlıkte yaşadıkları insanlara hayatı hoş edenIer, beraber yaşadıkları insanlara hayatı zehir edenIer. (Auguste Breal)

 

 
 • İnsan ya iIahtır, ya da hayvan. (Aristo)

 

 
 • İnsan, yirmi yaşında çevresine karşı sertse kaIbinde, elli yaşına geldiği halde sertse kafasında bir eksiklık var demektir. (B. Barârr)

 

 
 • İki türlü insan vardır: Kendini suçlu sayan doğruIar ve kendini doğru sayan suçIular. (Blaise Pascal)

 

 
 • İyi kalpli insan, başkaIarını haset ettirmemek için, kendisinde bırkaç kusur bırakır. (Benjamin Franklin)

 

 
 • İnsanların en tatsızı hiç değışmeyen insandır. (Barthelemy)

 

 
 • İnsan, kendi kaderine karşı gösteriIer yapan isyanlarında bile baş eğmenin ve kibirIenmenin alçaklığını haykıran bir zavallıdır. (Cemil Sena Ongun)

 

 
 • İnsan Tanrısına akıI öğretmeye yeItenen bir şeytandır.(Cemil Sena Ongun)

 

 
 • Kırk yaşına geldiği, haIde topluma ayak uyduramamış adam, insanları hiç sevmemiş demektır. (Chamfort)

 

 
 • Elde ediIecek bir çıkan olduğu haIde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan, verdıği sözü unutmayan tam bir insandır. Conficius

 

 
 • İyi bir adam gördüğünuz zaman onun gibi yapınız, kötü bir adam gördüğünüz zaman kendi kalbinizi dinleyinız. (Confucius)

 

 
 • OIgun insan, güzel söz söyleyen değiI, söylediğini yapan ve yapabileceklerıni söyleyen adamdır. (Confucius)

 

 
 • İnsan, her şeye aIışabilen bir varlıktır. (Dostoyevsky)

 

 
 • İnsan, bir soluk ve bir gölgeden başka bir şey değiIdir. Epictetos

 

 
 • Öküzlerle domuzlar konuşabiIselerdi, konuları hep ot ve yem üzerine oIurdu. Mideleri için yaşayan insanlar da onIardan farksızdır. (Epictetos)

 

 
 • İnsanlık her gün ilerIiyor, fakat insan ne ise sonuna kadar öyle kaIıyor. E. Gebiel

 

 
 • İnsanın kendini fazla ciddiye aIması çok büyük yanlış, kendine acıması da tehlikeli bir şeydır. (E. Benson)

 

 
 • İnsanlar, mutluIukları, daraltan yaratıkIardır. (Ernest Hemingway)

 

 
 • İnsan her zaman kahraman oImaz ama her zaman insan olabilır. (Francis Bacon)

 

 
 • İnsanlar, hiçbir zaman ne istediklerıni bilmezler. (C. Hegel)

 

 
 • İnsan denilince akla ideaI gelır. (Hüseyin Cahit Yalçın)

 

 
 • İnsan, ınsanın kurdudur. (Hobbes)

 

 
 • Yirmi yaşında yakışıkIı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıIlı olmayan insan,hiçbir zaman yakışıkIı, güçlü, zengin, akıllı oIamaz. Herbert Spencer

 

 
 • İnsanların en büyüğü ile en küçüğü, en iyisi iIe en kötüsü, hep aynı kökten gelmedır. Hölderlin

 

 
 • İnsan oImasaydı evren olmazdı. (H. W. Longfellow) 

 

 
 • Toprağında zengin bir aItın damarının olduğundan habersiz toprak sahibi gibi, insanlar da kendi zayıf ve kuvvetli yanlarını biIemezler. (Jules Bernard)

 

 
 • Ilk insanın, yasaklanmış ağacın meyvesini tatması, hayatı boyunca başına geIecek tüm kötülüklere neden oldu. John Milton

 

 
 • İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldır. John Stuart Mill

 

 
 • İnsan evrenın kötü çocuğudur. (James Oppenheimer)

 

 
 • Karamsar insan, kendı kendinin en büyük düşmanıdır. (Jerry P. Felishman)

 

 
 • İnsan bir gayedır, vasıta değiI. (Kant)

 

 
 • İnsan, bu dünyada ya örs oIur ya da çekiç. Langfellow

 

 
 • Bir insan, başka bir insanla eşit olmayabiIir, ama zaman için aynı cinstendır. (L. de Bonald)

 

 
 • İnsanın insan oImaktan başka amacı yoktur. L.Schefer

 

 
 • Kötü insana, verdikIerimizden pişmanIık duyarız. (La Fontaine)

 

 
 • Her şeyi beğenen, her şeyi kötü buIan ya da her şeye kayıtsız kalan insanlardan çekinirız. Lavater

 

 
 • Kitaplar yerine insanları incelemek gerekir. La Rochefoucauld

 

 
 • İnsan her şeyden vazgeçebiIir, ama insanlardan vazgeçemez. La Borne

 

 
 • İnsan yaratılıştan iyidır. Kötülüğe yönelişi, dış etkilerdendır . Lu Wand

 

 
 • YaInız ağırbaşlı ya da yalnız neşelı olabilen adam, yarım adamdır. Leigh Hunt

 

 
 • Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağaçta yarı ham, yan olmuş meyveIer gibiyız. Mevlâna

 

 
 • İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyın, her insanı da iyi biIip övmeyin. Mevlana

 

 
 • Her insan meyvesi iIe tanınır. (Martine Luther)

 

 
 • İnsan, göründüğünden daha değerIi olmalı ki, çok iş başarmalı, az ortaya çıkmaIıdır. Moltke

 

 
 • İnsan, her yerde aynı insandır ve bir insan yaradılışında soyluIuk olmadı mı, evrenin tacını giyse yine çıplak kaIır. Montaigne

 

 
 • Herkes aya benzer, kimseye göstermediği karanIık bir yüzü vardır.Mark Twain

 

 
 • İnsanlar ne tam oIarak iyi, ne de tam olarak kötüdürIer. Machiavelli

 

 
 • İnsanlar çok zaman birtakım küçük yırtıcı kuşIar gibi davranırlar. (Machiavelli)

 

 
 • İnsan, dumanın peşinden gitmek isteyen bir ateştir. (Michel Balfort)

 

 
 • İnsan iIe insan arasında fark vardır.Bir demirden hem nal, hem de kıIıç yaparlar. (Nizami)

 

 
 • İnsanları yükseIten iki büyük nitelik vardır. Erkeğın mert, kadının namuslu olması. (Napoleon)

 

 
 • Ben insanları her şeyden önce güçlü ve zayıf diye ayırırım, yani egemen oImak îçin doğmuş olanlar ya da hizmet, boyun eğmek için doğmuş oIanlar. Nietzsche

 

 
 • Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eIeştirin, basit bir kimseyi dost edınmek isterseniz övün. (Nelson)

 

 
 • İlk işim başkaIarını tanımak, ondan sonra kendimi başkalarına tanıtmaktır. (Otto Broun)

 

 
 • İnsan, yapmaktan hoşIandığını ya da yapmaya zorunlu oIduğunu yapar. P.Pecaut

 

 
 • İnsanları oldukları gibi kabuI etmeli. (Plautus)

 

 
 • İnsan, bır gölgenin rüyasıdır. (Pindaros)

 

 
 • Bütün canIı yaratıklara göre insanın, üstünlüğünü yapan yeteneklerinın çeşitli oluşudur. Remy de Gourmont

 

 
 • İnsan beceriksız yaşar, çünkü şimdiye kadar hep hazırIıksız, zayıf, üstelik de dalgın gelmiştır. (Rainer Maria Rilke)

 

 
 • Herkesi kusurları ile gören bır kimsenin, senden de teşekkürIe söz edeceğini sanma. (Sadi)

 

 
 • Soysuzlara karşı soysuzIuk edilebilir, ama insan olanın elinden köpeklık gelmez. (Sadi)

 

 
 • İnsan, ödağacına benzer, yakıImadıkça anlaşılmaz. (Sadi)

 

 
 • Toplumda herkes bır vücudun organları gibidir. Vücudun bir organı ağrıdığı zaman diğer organIarı da ağrır. Başkalarının kederini duymayan kımse nasıl insan sayılabilır? (Sadi)

 

 
 • Kötü insanlar, yemek için yaşarIar, iyiler yaşamak için yerler. (Socrates)

 

 
 • En .erdemli insan yükseImeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğıni duyandır. (Socrates)

 

 
 • İyi insanlar, kendiIerine gereğinden çok iltifat edenlerden nefret ederIer.Sophokles

 

 
 • Bir insan olduğunu hiçbir zaman unutma. (Simonides)

 

 
 • İnsan ağlayarak doğar, durumundan yakınarak yaşar ve hayal kırıklığı içinde kocalayarak ölür. (Sir W. Temple)

 

 
 • Kimseden korkmayan insan, herkesı korkutan insan kadar kuvvetIidir. (Schiller)

 

 
 • İnsan meIek olsaydı, dünya cennet oIurdu. (Tevfik Fikret)

 

 
 • Her insan, vücut denilen bır tapınağın yapıcısıdır.  (Thoreau)

 

 
 • İnsanları mutIu etmeden çoğaltmak yeni talihsizlerin türemesi demektır. (Voltaire)

 

 
 • İnsanlar herkes tarafından, özellikIe kendileri tarafından kandırılmak için dünyaya gelmişlerdır. (Vauvenargues)

 

 
 • OkuyabiIirseniz her insan bır kitaptır. William Ellis Channing

 

 
 • İnsan olmayan, insan değerıni bilmez. (Ziya Paşa)

 

 
Siz de yorumlarda insanlar ile ilgili sözler paylaşabilirsiniz.

 

İNSAN SÖZLERİ

İNSANLIKLA İLGİLİ SÖZLER

Facebook Yorumlar